Акціонерам

ПРОТОКОЛ №2/24 рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 09.05.2024)

ПРОТОКОЛ №2/24 рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 09.05.2024)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 29.04.2024)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерів
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 29.04.2024)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

(розміщено 19.04.2024)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

(розміщено 19.04.2024)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ Компанія Київенергохолдинг 30.04.2024
(розміщено 29.03.2024)


Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ Компанія Київенергохолдинг 30.04.2024 (документ з КЕП)
(розміщено 29.03.2024)

Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 29.01.2024)

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 29.01.2024)

Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 29.01.2024)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 29.01.2024)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 12.01.2024)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг»
(розміщено 05.01.2024)

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(розміщено 15.12.2023)

Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 27.11.2023)

Повідомлення про скликання позачерговихзагальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 17.11.2023)

Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»
(розміщено 09.05.2023)

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»
(розміщено 09.05.2023)

Інформація про загальну кількість
акцій та голосуючих акцій
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

(розміщено 27.04.2023)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «Компанія Київенергохолдинг»

(розміщено 24.04.2023)

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПАТ «Компанія Київенергохолдинг»

(розміщено 17.04.2023)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 28.03.2023)

Протокол ЗЗА КЕХ від 16.12.2022
(розміщено 23.12.2022)

Інформація про загальну кількість
акцій та голосуючих акцій
ПАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 14.12.2022)

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства
(розміщено 05.12.2022)

Повідомлення про проведення річних
загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 09.11.2022)

Протокол ЗЗА КЕХ від 27.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (розміщено 22.04.2021)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ (розміщено 23.03.2021)

Протоколи про підсумки голосування
на Загальних зборах 22.04.20
(розміщено 30.04.2020)

Особлива інформація за результатом ЗЗА 22.04.2020 (інформація про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента 
(розміщено 22.04.2020)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 17.04.2020)

Повідомлення про скликання річних
загальних зборів акціонерів
ПАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
(розміщено 17.03.2020)

  Протокол ЗЗА КЕХ 18.04.19

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік (розміщенно 26.04.2019)

Інформація про загальну кількість акціи та голосуючих акцій (розміщено 17.04.2019)

Оголошення ЗЗА КЕХ
(розміщено 18.03.2019)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»


Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !


Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить річні загальні збориакціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) 22 квітня 2020 року за адресою:Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год.Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 22 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,  15квітня 2020 року станом на 24:00 год.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:
для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товариства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіреності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

Проект порядку денного загальних зборів Товариства:

п/п Питання проекту порядку денного Проект рішення
1 Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи, члени комісії – два представника Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича
3 Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:
– час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;
– час для виступів учасників загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;
– роботу загальних зборів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;
– для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів Товариства, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральному директору Товариства;
– усі питання, звернення з питань порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
– рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам загальних зборів Товариства під час реєстрації;
- бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства для бюллетеней;
– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах Товариства, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства;
– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера(його представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
– бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
– засоби масової інформації на загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах Товариства не допускається;
– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.
4 Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директораТовариства за 2019 рік. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.
5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6 Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.
8 Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік У зв’язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2019 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
9 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік.
10 Внесення змін до відомостей щодо переліку засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Виключити з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньінформацію про те, що засновниками (учасниками) Товариства є Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), компанія«ДЕНСЕК ЛІМІТЕД» та компанія «ЗАРОВА ЛІМІТЕД» з відповідними частками у статному капіталі Товариства, замість чого включити інформацію про те, що засновниками (учасниками) Товариства на 100 % статутного капіталу (377 262 346, 00 грн.) є акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів.
11 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- уповноважити Генерального директора Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій загальними зборами Товариства;
- доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи з метою державної реєстрації Статуту у новій редакції.
12 Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства. - Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства;
- Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства;
- Доручити Голові і Секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати затверджені загальними зборами Товариства Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
13 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження (відкликати) Наглядової раду Товариства у повному складі, а саме:
- Гудзь Андрій Анатолійович;
- Пантелеєв Петро Олександрович; - Каждан Юлія Романівна.
14 Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування).
15 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. - Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту);
- Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством за 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
- Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.
16 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинити повноваження (відкликати) Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:
- Гайнова Оксана Карлівна;
- Нестеренко Анна Вікторівна;
- Романенко Ніна Павлівна.
17 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування).

Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, передбаченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денногозагальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати  проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Місце для ознайомлення з документами та внесення пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у вівторок та четвер з 10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відповідатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: //kievenergoholding.com.ua.

У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним:

 1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
 2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд;
 3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.
 4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто;
 5. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у загальних зборах Товариства той представник, довіреність якому видана пізніше.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 16.03.2020:
-    1 509 049 384 загальна кількість акцій;
-    1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»
В.С.Найдюк

(розміщено 17.03.2020)


Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !

Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) 18 квітня 2019 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 18 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,  12 квітня 2019 року станом на 24:00 год.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:
для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт),

для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товариства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіреності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

Проект порядку денного загальних зборів Товариства:

п/п Питання проекту порядку денного Проект рішення
1 Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи, члени комісії – два представника Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича
3 Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
Затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;час для виступів учасників загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;час для відповідей на питання – до 3 хвилин;роботу загальних зборів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів Товариства, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральному директору Товариства;усі питання, звернення з питань порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам загальних зборів Товариства під час реєстрації;
 • бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства для бюллетеней;
обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах Товариства, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства;бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;засоби масової інформації на загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах Товариства не допускається;з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.
4 Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.
5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6 Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.
8 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік.

Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, передбаченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати  проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Місце для ознайомлення з документами та внесення пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відповідатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: kievenergoholding.com.ua.

У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним:

 1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
 2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд;
 3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.
 4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто;
 5. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у загальних зборах товариства той представник, довіреність якому видана пізніше.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 11.03.2019:

 • 1 509 049 384 загальна кількість акцій;
 • 1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»
В.С.Найдюк


Полож ЗЗА КЕХ від 21.07.17
Полож НР КЕХ від 21.07.17
Полож Ревіз коміс від 21.07.17
Статут КЕХ від 21.07.17 (зареєстр 02.08.17)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б
(надалі – «Товариство»)

Станом на 19.04.2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства)*
Загальна кількість акцій – 1 509 049 384  шт. (акції прості, іменні);
Загальна кількість голосуючих акцій – 1 509 049 384  шт. (акції прості, іменні).

* - Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями) не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Протокол річних загальних зборів акціонерів КЕХ  від 25.04.2018 (розміщено 27.04.18)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !

Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) 25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 25 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,  19 квітня 2018 року станом на 24:00 год.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:

 • для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт),
 • для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товариства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіреності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

Проект порядку денного загальних зборів Товариства:

п/п Питання проекту порядку денного Проект рішення
1 Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи, члени комісії – два представника Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича
3 Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства: 

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин; 
 • час для виступів учасників загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; 
 • час для відповідей на питання – до 3 хвилин; 
 • роботу загальних зборів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви; 
 • для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів Товариства, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральному директору Товариства; 
 • усі питання, звернення з питань порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються; 
 • рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам загальних зборів Товариства під час реєстрації; - бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства для бюллетеней; 
 • обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах Товариства, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства; 
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів; 
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення; 
 • засоби масової інформації на загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах Товариства не допускається; 
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.
4 Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6 Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.
8 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік.

Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, передбаченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати  проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Місце для ознайомлення з документами та внесення пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відповідатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: //kievenergoholding.com.ua.

У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним:

 1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
 2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд;
 3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.
 4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто;
 5. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у загальних зборах товариства той представник, довіреність якому видана пізніше.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 16.03.2018:

 • 1 509 049 384 загальна кількість акцій;
 • 1 509 049 384 кількість голосуючих акцій.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

В.С.Найдюк

23.03.2018


Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» !

Повідомляємо, що приватне акціонерне товариство «Компанія Київнергохолдинг» (код ЄДРПОУ 34239322, адреса місцезнаходження 03083, м. Київ, пр. Науки, 54-б, надалі - Товариство) скликає та проводить позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори Товариства) 21 липня 2017 року за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва, п’ятий поверх, кімната 520).

Початок загальних зборів Товариства о 12.00 год. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 21 липня 2017 року за місцем проведення загальних зборів Товариства з 11.00 год до 11.45 год.

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,  17 липня 2017 року станом на 24:00 год.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства реєстраційній комісії необхідно надати:

 • для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт),
 • для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт) представника та довіреність на право участі у загальних зборах Товариства та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством (у разі, якщо представник має право діяти без довіреності, замість довіреності необхідно надати документ, який підтверджує таке право).

Проект порядку денного загальних зборів Товариства:

п/п Питання порядку денного Проект рішення
1 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: голова – представник депозитарної установи, члени комісії – два представника Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який здійснює функції власника акцій від імені територіальної громади міста Києва. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів Товариства.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Обрати головою загальних зборів Товариства Гудзя Андрія Анатолійовича, секретарем загальних зборів Товариства Федоренка Олега Івановича
3 Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Затвердити наступний порядок (регламент) роботи загальних зборів Товариства та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин; 
 • час для виступів учасників загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; 
 • час для відповідей на питання – до 3 хвилин; 
 • роботу загальних зборів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;
 • для виступів на загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів Товариства, представникам Наглядової ради та Генеральному директору Товариства; 
 • усі питання, звернення з питань порядку денного загальних зборів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються; 
 • рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам загальних зборів Товариства під час реєстрації; 
 • бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства для бюллетеней; 
 • обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах Товариства, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства;
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів; 
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення; 
 • засоби масової інформації на загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах Товариства не допускається;
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами законодавства та Статуту Товариства.
4 Звіт Генерального директора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
6 Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
7 Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки.
8 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.
9 Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки Проект рішення: - чистий прибуток Товариства за 2013, 2014 та за 2016 рік та направити на покриття збитків Товариства попередніх років, т.ч. на покриття збитків за 2015 рік;
10 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 • внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
 • уповноважити Генерального директора Товариства на підписання Статуту Товариства у новій редакції, затверджений загальними зборами Товариства;
 • доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам здійснити всі необхідні заходи з метою державної реєстрації Статуту у новій редакції.
11 Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
 • Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; 
 • Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства; 
 • Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства; Доручити Голові і Секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати затверджені загальними зборами Товариства Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.
12 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження (відкликати) з 21.07.2017 року Наглядової раду Товариства у повному складі, а саме: 

 • Корнійця Сергія Даровича; 
 • Гудзя Андрія Анатолійовича; 
 • Мiщенко Лiдiя Антонiвна.
13 Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування).
14 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 • Затвердити умови договорів (контрактів) між Товариством та членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту); 
 • Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої законодавством за 01 число місяця, за який виплачується винагорода, з якої утримуються встановлені законодавством податки та збори;
 • Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.
15 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження (відкликати) з 21.07.2017 року Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: 

 • Романенко Нiна Павлiвна 
 • Кравчук Олексiй Олегович; 
 • Гайнова Оксана Карлiвна.
16 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб, а саме: (результати кумулятивного голосування).

В порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством  акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, та щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу.  Пропозиції вносяться в письмовій формі відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати  проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Місце для ознайомлення з документами та внесення пропозицій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.10, кімната 607 (приміщення Департаменту комунальної власності м. Києва), у робочі дні з 10.00 до 16.30 (перерва з 13.00 год до 13.45 год.), а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, яка відповідатиме за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій – Федоренко Олег Іванович, тел. (044) 202-61-00.

Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: //kievenergoholding.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 та 2016  роки (тис. грн.)

Найменування показника Показник станом на:
01.01.2013 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Усього активів 325132 352564 375364 375426 375856
Основні засоби 5 34 27 21 48
Довгострокові фінансові інвестиції 250459 273953 297967 297967 297967
Запаси 3 13 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1069 5247 4163 4229 4264
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 7 1 1 347
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -52269 -25060 -3433 -3784 -3132
Власний капітал 325020 352475 375240 374890 375541
Статутний капітал 377262 377262 377262 377262 377262
Довгострокові зобов’язання 10 10 10 10 10
Поточні зобов’язання 102 79 114 526 305
Чистий прибуток (збиток) -11824 4916 22765 -351 652
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1509049384 1509049384 1509049384 1509049384 1509049384
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 0 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 3 3 4

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»


Збори акціонерів ПАТ «Київгаз», призначені на 30 березня 2016 року, будуть проведені 18 Травня.

Головною причиною перенесення зборів стала необхідність зміни порядку денного, а саме - включення до нього питання виплати дивідендів в бюджет Києва та зміна статуту підприємства для забезпечення більшої контрольованості і прозорості його роботи. Крім того, до порядку денного буде включене питання звіту керівних органів компанії, що було однією з вимог дрібних акціонерів товариства.

Протягом останнього тижня до КМДА і Київгазу надійшли чисельні звернення від дрібних акціонерів товариства – фізичних осіб, які дізналися про проведення позачергових загальних зборів із засобів масової інформації, не отримали жодного особистого повідомлення про їх проведення.

Зокрема 176 акціонерів - працівників підприємства (це більше половини від загальної кількості акціонерів) не отримали персональних повідомлень про збори, як це передбачено законом статтєю 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Недотримання порядку стосовно персонального повідомлення акціонерів є підставою для визнання рішень, прийнятих на таких загальних зборах, недійсними.

Таким чином, люди - дрібні акціонери підприємства звернулись до влади Києва та керівників Київгазу з проханням призначити чергові річні загальні збори та включити до порядку денного питання щодо заслуховування звітів керівних органів товариства та про виплату дивідендів акціонерам за 2013, 2014 та 2015 роки.

Відповідно до частини 2 статті 32 та частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерне товариство» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), на яких обов’язково мають бути внесені питання про затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора), що відбудеться 18 травня під час наступних чергових зборів Київгазу.


ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРА ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"
(код ЄДРПОУ 34239322)

Наглядова рада ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" скликає чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг", які відбудуться 17 липня 2013 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т Науки, 54-Б, оф. 6.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту зборів.
 2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012р.
 3. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
 4. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013р.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р.
 6. Порядок використання чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.
 7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
 9. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Затвердження укладених та/або надання попередньої згоди на укладення нових угод Генеральному директору Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

Найменування показника станом на
31.12.2012 31.12.2011
Усього активів 325132 336957
Основні засоби 5 6
Довгострокові фінансові інвестиції 250459 250459
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 658582 64802
Грошові кошти та їх еквіваленти 175 236
Нерозподілений прибуток (52269) (40344)
Власний капітал 325020 336931
Статутний капітал 377262 377262
Довгострокові зобов'язання 10 10
Поточні зобов'язання 102 16
Чистий прибуток (збиток) (11824) 290
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1509049384 1509049384
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів 17 липня 2013 року  з 14.40 до 14.55 год.

Дата складання Реєстру (переліку) акціонерів товариства, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів в день проведення зборів  – «11» липня 2013 року.

Для реєстрації акціонерам при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів акціонери можуть за місцезнаходженням товариства ( м. Київ, проспект Науки, 54-Б) з 17 червня 2013 р., в робочі дні тижня з 10.00 до 16.00 офіс 6.

Наглядова рада ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»

19.06.2017