Головна

«Компанія Київенергохолдинг» Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» використовує максимальні можливості, як всередині підприємства, так і відносно своїх учасників, щодо ефективного управління власними коштами та активами учасників. Централізація процесу управління корпоративними правами господарюючих учасників дозволяє уникнути потенційних втрат за рахунок неефективного розміщення фінансових та інших майнових активів, а дослідження ринків енергоносіїв дозволить максимально ефективно забезпечити підприємства, що надають комунальні послуги сировиною, що дозволить зменшити собівартість їх продукції та зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет. Ефективне вирішення таких питань дозволить запобігти «простоюванню» підприємств, а також матиме фінансово – стратегічне значення для територіальної громади м. Києва.

Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» створене з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств, громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє Товариство, а також отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Акціонерів.

 Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг»