Головна

«Компанія Київенергохолдинг» Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» використовує максимальні можливості, як всередині підприємства, так і відносно своїх учасників, щодо ефективного управління власними коштами та активами учасників. Централізація процесу управління корпоративними правами господарюючих учасників дозволяє уникнути потенційних втрат за рахунок неефективного розміщення фінансових та інших майнових активів, а дослідження ринків енергоносіїв дозволить максимально ефективно забезпечити підприємства, що надають комунальні послуги сировиною, що дозволить зменшити собівартість їх продукції та зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет. Ефективне вирішення таких питань дозволить запобігти «простоюванню» підприємств, а також матиме фінансово – стратегічне значення для територіальної громади м. Києва.

Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг» створене з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств, громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє Товариство, а також отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Акціонерів.

 Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг»УВАГА!!!

ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» оголошує КОНКУРС кандидатів на посаду члена Наглядової ради товариства – незалежного директора.

Вимоги до кандидатів:

  • вільне володіння українською мовою;
  • вища освіта (не нижча магістерського рівня);
  • відсутність обмежень, визначених ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

Власні пропозиції кандидатів подаються на електронну адресу vnaydyuk75@gmail.com до 03.01.2024 року у формі заяви, заповненої по формі, що міститься в додатку 1 до даного оголошення з наданням біографічної довідки та/або резюме в довільній формі.

Переваги надаються кандидатам з технічною, фінансово-економічно, юридичною повною вищою освітою та з досвідом роботи згідно зазначених фахових спеціальностей.

Після перевірки відповідності кандидата заявленим критеріям, він буде повідомлений додатково про призначену співбесіду, що відбудеться 04.01.2024 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А.

Під час проведення співбесіди кандидат повинен мати при собі письмову заяву, заповнену по формі, що міститься в додатку 1.