Особлива інформація

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації


1. Загальні відомості
1.  Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34239322
3. Місцезнаходження:03083, м. Київ, проспект Науки, 54-б
4. Міжміський код, телефон та факс:Тел. +38067 209 98 59
5. Електронна поштова адреса: kyiveh@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації://kievenergoholding.com.ua
7. Вид особливої інформації:Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21.07.2017 припинено повноваження:

1. Голови Наглядової ради Корнійця Сергія Даровича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.
2. Члена Наглядової ради Гудзя Андрія Анатолійовича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.
3. Члена Наглядової ради Міщенко Лідії Антонівни, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21.07.2017 обрано  до складу Наглядової ради Товариства на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства:
1. Гудзя Андрія Анатолійовича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з грудня 2010 року по цей час - головний спеціаліст фінансового відділу, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації та оформлення прав власності, заступник начальника Головного управління – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник директора Департаменту – начальник управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності, директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Пантелеєва Петра Олександровича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з 2010 до 2014 року працював у сфері житлово-комунального господарства міста Києва, з квітня по серпень 2014 року – голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з серпня 2014 року по теперішній час – заступник голови Київської міської державної адміністрації.
3. Каждан Юлію Романівну, представника акціонера Товариства Артіо Глобал Інвесторс Лтд (Artio Global Investors Ltd) реєстраційний номер компанії згідно законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 7851499, що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24, 982615 % (377 000 000 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: 02.2005-09.2012 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАЖДАН ТА ПАРТНЕРИ», директор, юрист, з 06.2013 по теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕРСТЕ ХУНД».

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21.07.2017 припинено повноваження:
1. Голови Ревізійної комісії Романенко Нiни Павлiвни, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 29.04.2011.
2. Члена Ревізійної комісії Кравчука Олексiя Олеговича, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 29.04.2011.
3. Члена Ревізійної комісії Гайнової Оксани Карлiвни, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 29.04.2011.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 21.07.2017 обрано  до складу Ревізійної комісії Товариства на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства:
1. Романенко Нiну Павлiвну, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з лютого 2011 року заступник начальника відділу приватизації та інвестицій управління приватизації та оформлення прав власності, з листопада 2012 року начальник відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та корпоративних прав.
2. Нестеренко Анну Вікторівну, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з листопада 2011 року по червень 2014 року головний спеціаліст відділу продажу акцій на аукціонах Управління біржової діяльності та проведення аукціонів Департаменту біржової діяльності та інформаційних технологій Фонду державного майна України з червня 2014 року головний спеціаліст відділу приватизації управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 28.04.2016 управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва перейменовано в управління приватизації та корпоративних прав.
3. Члена Ревізійної комісії Гайнову Оксану Карлiвну, представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років:
01.03.2011 – 25.11.2012 начальник аналітичного відділу Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 26.11.2012 – 27.04.2016 заступник начальника управління орендних відносин та звітності комунальних підприємств – начальник відділу звітності комунальних підприємств Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з 02.01.2013 – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 28.04.2016 по цей час заступник начальника фінансово-економічного управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.07.2017 було обрано з 21.07.2017 Пантелеєва Петра Олександровича Головою Наглядової ради Товариства представника акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 60, 999999 % (920 520 124 штуки). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Місця роботи та посади за попередні 5 років: з 2010 до 2014 року працював у сфері житлово-комунального господарства міста Києва, з квітня по серпень 2014 року – голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з серпня 2014 року по теперішній час – заступник голови Київської міської державної адміністрації
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»   
 
   ________________В.С. Найдюк
                                                                   М.П.
                                    21.07.2017 р.